Thuốc bôi Sovalimus 0,1%

Chỉ định:

Thuốc mỡ 0,1% được chỉ định cho điều trị ngắn hạn và dài hạn chàm thể tạng ở người lớn.