Thuốc chống dị ứng Xonatrix 120mg

  • Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng theo mùa
  • Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 60mg x 2lần/ngày hoặc 180mg x 1lần/ngày.
  • Bệnh nhân bị suy thận liều khởi đầu 60mg x 1lần/ngày
  • Trẻ em từ 6-11 tuổi: 30mg x 2lần/ngày.
  • Trẻ em bị suy thận liều khởi đầu 30mg x 1lần/ngày.