Thuốc bôi Eumovate 5g

Dùng tại chỗ có hiệu lực trung bình, được chỉ định cho người lớn, người già, trẻ em và nhũ nhi nhằm làm giảm các triệu chứng viêm và ngứa của các bệnh da đáp ứng với steroid như: chàm, viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc, côn trùng đốt…

Có thể dùng để điều trị duy trì xen kẽ giữa các đợt điều trị bằng các steroid tại chỗ có hiệu lực cao hơn.