Nizoral cream

  • Điều trị các nhiễm vi nấm ngoài da như: Nhiễm nấm ở thân (lác, hắc lào) ; nhiễm nấm ở bẹn ; nhiễm nấm ở bàn tay, bàn chân do Trichophyton rubrum, Trichophyton mentaprophytes, Microsporum canis và Epidermophyton floccosum.
  • Điều trị nhiễm vi nấm Candida ở da và lang ben.
  • Nizoral cream còn được chỉ định trong điều trị viêm da tiết bã – một bệnh lý da liên quan đến sự hiện diện của vi nấm Pityrosporum furfur.
Danh mục: