Viên Uống Làm Đẹp Tóc Well GSV

– Người bị rụng tóc nhiều do thay đổi nội tiết.
– Người tóc yếu hay bị gãy và rụng
– Người tóc thưa , tóc chẻ ngọn,xơ rối.
– Người tóc sợi tóc mỏng, màu tóc nhạt.
– Hỗ trợ điều trị hói đầu