Demosol

Thuốc Demosol là thuốc ETC được dùng trong điều trị các bệnh khởi đầu và dự phòng tái nhiễm virus Herpes simplex