Acnotin

Thuốc được dùng cho các đối tượng gặp tình trạng mụn hệ thống, mụn bọc, mụn lâu năm không điều trị được.